SINDOH D310

Print Speed: 22ppm

Memory: 2G

Scan Speed: 45ipm

Remark: Touch Panel

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin mới từ chúng tôi

en vn
+084914 324 845