JLG-1930

Model: JLG-1930

Maker: JLG

Working Height: 7.72

Platform Height: 5.72

Lift Capacity: 227

Weigh: 1,281

Size (LxWxH): 1.87x0.76x1.99

Platform Size (LxW): 1.87x0.76

Gradeability: 25%

 

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin mới từ chúng tôi

en vn
+084914 324 845