Loại chân cột (Master Type)

Với Loại chân cột, người thao tác có thể di chuyển dễ dàng trong không gian chật hẹp nhờ kích thước nhỏ, tải trọng nhẹ, dễ dàng cả trong việc lắp đặt.

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin mới từ chúng tôi

en vn