SINDOH N410/N411

Print Speed: 26/30ppm

Memory: 1G

Scan Speed: 45/22ipm

Remark: Touch Panel

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin mới từ chúng tôi

en vn
+084914 324 845