SINDOH N613

Print Speed: 45ppm

Memory: 2G

Scan Speed: 55/45ipm

Remark: Touch Panel

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin mới từ chúng tôi

en vn
+084914 324 845