Samsung Flip 2.0 LH55WMRWBGCXXV

Viết vẽ thỏa thích với Chế Độ Bút Viết và Cọ Vẽ

Dễ dàng truy cập lên đến 20 trang văn bản cùng lúc

Đa dạng các cổng kết nối

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin mới từ chúng tôi

en vn
+084914 324 845